Read in 🇬🇧

Ik werd geïnterviewd door mijn oude studievereniging. Lees het (Engelstalige) interview hier.

🇬🇧

I was interviewed by my old study association. Read the (English) interview.